Les nostres instal·lacions es troben a la Serra Nord-oest de Madrid.

Envieu el vostre CV a l'email tienda@carnescampoverde.com amb una breu explicació de 100/150 paraules de per què ha de treballar amb nosaltres.

Busquem:

Mestre carnisser
Camioner
Sala d'especejament
Etc...

Gràcies, que tingueu un bon dia.