A continuació mostrem els nostres valors, missió i cultura:

1.-Valors:

Qualitat: oferir productes carnis d'alta qualitat i frescor.

Sostenibilitat: promoure pràctiques sostenibles en la producció i distribució dels productes carnis, minimitzant-ne l'impacte en el medi ambient.

Servei: oferir un servei excepcional al client, atenent les seves necessitats i garantint la seva satisfacció.

2.-Visió:

Ser una referència al mercat de la carn online, destacant-se per la qualitat dels seus productes, el seu servei al client i el seu compromís amb la sostenibilitat.

Oferir una àmplia varietat de talls de carn i productes carnis, adaptant-se a les necessitats i gustos dels clients.

Continuar innovant i millorant en les pràctiques i serveis, amb l'objectiu d'oferir sempre el millor als seus clients.

3.-Cultura:

Passió per la carn: una carnisseria en línia ha de tenir una passió pels productes carnis i la gastronomia en general, transmetent-ho als seus clients i empleats.

Compromís amb la qualitat: la qualitat ha de ser una prioritat en totes les etapes del procés, des de la selecció dels proveïdors fins al lliurament del producte final.

Atenció al client: la satisfacció del client ha de ser una prioritat, oferint una atenció personalitzada i resolent qualsevol dubte o problema de manera eficient.