AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

I. Dades identificatives:

Aquesta pàgina web és propietat de l'entitat CARNICERIES CAMPOVERDE SLU (d'ara endavant, l'Empresa) les dades de la qual són les següents:

• Domicili social: AVINGUDA SALVADOR SANCHEZ FRASCOLO 9 LOCAL 18. 28411 Madrid

• NIF: B85768935

• Telèfon: 638 238 327

• Correu electrònic: tienda@carnescampoverde.com

II. Acceptació de lusuari

L'accés i/o ús del lloc web www.carnescampoverde.com (d'ara endavant “pàgina web”) li atribueix la condició d'usuari i, des d'aquest accés i/o ús, accepta aquestes Condicions d'ús (d'ara endavant “Condicions ”) i, si escau, els canvis efectuats sobre aquestes, per la qual cosa ha de llegir-les detingudament abans de navegar i utilitzar aquest lloc web.

Aquestes Condicions regulen els termes d'accés de la pàgina web, incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris a través d'aquesta pàgina web.

III. Responsabilitat

L'usuari s'obliga a utilitzar aquesta pàgina web d'acord amb el que estableixen aquestes Condicions i la legislació vigent, responent davant l'Empresa i/o davant tercers, de qualsevol dany o perjudici causat per incompliment d'aquestes.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la pàgina web i dels serveis i continguts a la mateixa.
En aquest sentit, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, els usuaris no hauran de comunicar dades a través de la pàgina web que no siguin veritables, exactes, completes i/o actualitzades, ni dades personals de tercers sense el seu consentiment previ i exprés, ni utilitzar la pàgina web amb fins fraudulents o il·lícits.

En cas d'incompliment d'aquestes Condicions, l'empresa es reserva el dret de denegar l'accés al servei ofert a l'usuari.

Aquesta pàgina web ha estat elaborada amb informació procedent de fonts tant internes com externes, no garantint l'empresa, per tant, la disponibilitat, la veracitat, la qualitat, l'exactitud o l'actualitat de la informació que conté, per la qual cosa l'empresa declina qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin causar-se per lús dels serveis aquí continguts.

L'empresa no es fa responsable dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: causes de força major o qualssevol altres causes alienes a aquesta; manca de disponibilitat de la pàgina web; errors o omissions comesos per l'usuari a la introducció de les seves dades; errors o deficiències de seguretat produïts per part de lusuari; la utilització d'un navegador amb una versió no actualitzada o insegura; danys i perjudicis que pogués causar la informació que es transmet o comuniqui als seus llocs web o comunicacions electròniques.

Queda expressament prohibida la creació denllaços dhipertext (links) a qualsevol element integrant daquesta web sense lautorització de lempresa.

IV. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts (marques, logos, imatges, documentació, codis fonts, programes informàtics, disseny gràfic o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial) incorporats o accessibles des d'aquesta web, corresponen exclusivament a l'Empresa, la qual es reserva expressament tots els drets sobre aquests. Queda prohibit la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i, en general, qualsevol altra forma dexplotació de tot o part dels continguts daquest lloc web. Aquests actes dexplotació només podran ser realitzats si mitja autorització expressa del titular i sempre que es faci referència explícita al titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L'Empresa no concedeix cap llicència o autorització d'ús sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web, o els seus serveis i continguts.

V. Privadesa, protecció de dades i comunicacions comercials

Les dades de l'usuari que es demanin a través de la pàgina web s'usaran i es tractaran d'acord amb el que disposa la nostra Política de privadesa. Així mateix, en aquesta política s'establirà el procediment per donar-se de baixa de l'enviament de comunicacions comercials de la nostra entitat.

VI. Notificacions

Qualsevol comunicació, sol·licitud d'informació, petició, queixa o suggeriment de l'usuari s'haurà de fer per escrit a través de la següent adreça tienda@carnescampoverde.com

VII. Modificacions

L'Empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment aquestes Condicions per adaptar-les a les novetats legislatives i jurisprudencials i per millorar el servei dels usuaris. Per això, l'usuari s'obliga a consultar aquestes Condicions quan hi accedeixi i/o la faci servir.

VIII. Suspensió del servei

L'Empresa podrà suspendre temporalment i, sense avís previ, l'accés a la pàgina web per realitzar tasques de manteniment, reparació, actualització o millora d'aquesta.

IX. Legislació i jurisdicció competent

Aquestes Condicions d'ús es regeixen i s'interpreten d'acord amb la llei espanyola. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i els tribunals de Madrid.